Μεταλλογραφία & Πετρογραφία (για έλεγχο ποιότητας και έρευνα)

Η εταιρία Buehler, πρωτοπόρος στον τομέα της μεταλλογραφίας και της έρευνας της μικροδομής (microstructure) παράγει μηχανές και αναλώσιμα, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στην έρευνα.

Η παρασκευή δειγμάτων μεταλλογραφίας ή πετρογραφίας απαιτεί μια σειρά διαδικασιών, με τη χρήση κατάλληλων συσκευών και υλικών, ώστε να δώσει σωστό αποτέλεσμα και να διευκολύνει τη μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων.

Οι διαδικασίες παρασκευής δειγμάτων μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούν τα εξής στάδια:

 • Κοπή δείγματος από μεγαλύτερα τεμάχια του υλικού. Η Buehler διαθέτει μια σειρά από εξειδικευμένες συσκευές κοπής μεγάλης ακριβείας, καθώς και αναλώσιμα υλικά (δίσκους κοπής) που έχουν σχεδιαστεί για το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Εγκιβωτισμός του δείγματος, με τη χρήση ειδικών συσκευών (π.χ. πρέσες,  συστήματα κενού, κ.α.) καθώς και υλικών (π.χ. ρητίνες διαφόρων τύπων) για τον σωστό χειρισμό του προς εξέταση υλικού και την διευκόλυνση της τοποθέτησής του στις μηχανές λείανσης και στίλβωσης.
 • Λείανση του δείγματος ώστε να απομακρυνθούν οι χονδρές επιφανειακές ανωμαλίες και να ετοιμαστεί το δείγμα για το τελικό στάδιο που είναι η στίλβωση.
 • Στίλβωση δείγματος ώστε να είναι δυνατή η μικροσκοπική εξέταση ή προσβολή του με χημικά διαβρωτικά για την αποκάλυψη της δομής.
 • Ανάλυση Εικόνας. Εκτός από την οπτική μικροσκοπική εξέταση, είναι δυνατή και η ηλεκτρονική ανάλυση και επεξεργασία της εικόνας που εμφανίζεται στο μικροσκόπιο. Μια κάμερα μεταφέρει την εικόνα από το μικροσκόπιο στον Η/Υ και ένα κατάλληλο λογισμικό παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο ερευνητής για κάθε εικόνα, σε μορφή εύληπτη και σαφή, ώστε να γίνεται πιο ευχερής ο ποιοτικός έλεγχος κάθε δείγματος

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για την μεταλλογραφική, όσο και για την πετρογραφική εξέταση της επιφανειακής δομής σε μικροσκόπιο προσπίπτοντος φωτός. Είναι δυνατή και η παρασκευή λεπτών τομών στον τομέα της πετρογραφίας, ώστε να είναι δυνατή η εξέταση με μικροσκόπιο διερχομένου φωτός, καθώς και με ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης (SEM) και διερχομένης δέσμης (TEM).

Οι συσκευές και τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται με διάφορα κριτήρια, τα κυριότερα από τα οποία είναι  τα εξής:

 • Είδος, σκληρότητα και σύνθεση υλικού (π.χ. συνθετικά υλικά, κεραμικά, μέταλλα, κράματα, θερμικές κατεργασίες, μηχανικές καταπονήσεις, κλπ).
 • Παραγωγή δειγμάτων (αριθμός δειγμάτων ανά ημέρα).
 • Είδος εξέτασης (π.χ. σκληρομετρία, μικροσκόπηση διερχομένου ή επιφανειακού φωτός, χημική διάβρωση, κλπ).

Ιστορικά:

Ιδρυτής της εταιρίας Buehler είναι ο Ελβετός μεταλλουργός μηχανικός, Adolf Ι. Buehler, μετανάστης στις ΗΠΑ. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1936, για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες ποιοτικού ελέγχου των αυτοκινητοβιομηχανιών. Με τον χρόνο η εταιρία προσέθεσε στην γραμμή παραγωγής περισσότερες και πιο εξειδικευμένες συσκευές και αναλώσιμα, για να ανταποκριθεί και στις ανάγκες και άλλων βιομηχανικών κλάδων, καθώς και της έρευνας στην βιομηχανία και τα ερευνητικά ιδρύματα και στην εκπαίδευση. Η Buehler έχει επινοήσει πολλές συσκευές που καθιερώθηκαν ως τυπικός εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου έρευνας της μικροδομής των υλικών.

Σήμερα η Buehler, με κέντρο την πόλη Lake Bluff (IL) δραστηριοποιείται, μέσω δικών της εγκαταστάσεων, και εμπορικών αντιπροσώπων, σε όλον τον κόσμο. Τα εργαστήρια της Büehler, εκτός από το ερευνητικό έργο, παρέχουν και τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της που επιθυμούν να έχουν πληροφορίες ή καθοδήγηση για την παρασκευή κάθε είδους μεταλλογραφικών και πετρογραφικών  δειγμάτων.

Κλάδοι βιομηχανίας και έρευνας που χρησιμοποιούν συσκευές και αναλώσιμα Buehler:

 • Ηλεκτρονικά και οπτική
 • Γεωλογία και Ορυκτολογία
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
 • Αεροπορική Βιομηχανία
 • Αυτοκινητοβιομηχανία
 • Ιατρικά υλικά
 • Βιολογία/Ιατρική/Οδοντιατρική
 • Κεραμικά υλικά
 • Υλικά οπλικών συστημάτων
 • Εκπαίδευση
 • Βιομηχανία Ενέργειας
 • Θερμικές κατεργασίες
 • Μη μεταλλικά υλικά
 • Πρωτογενής Παραγωγή μετάλλων
 • Έρευνα και δοκιμές υλικών
 • Συγκολλήσεις

Αναλώσιμα: Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία για τα αναλώσιμα υλικά της Buehler που είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας και έρευνας. Τα αναλώσιμα της Buehler (Δίσκοι κοπής, χαρτιά λείανσης, υφάσματα στίλβωσης, υγρά για την επιβοήθηση της λείανσης και της στίλβωσης, λιπαντικά/ψυκτικά κοπής, ρητίνες ψυχρού ή θερμού εγκιβωτισμού, κ.α.) είναι άκρως εξειδικευμένα και  υψηλής ποιότητας και αντοχής, ώστε να διαρκούν πολύ περισσότερο από άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά.

 

Συσκευές Buehler

 

Συσκευές Κοπής

ISOMET LOW SPEED SAW

ABRASIMET 250

ABRASIMATIC 300 

DELTA FAMILY 

 

Συσκευές Εγκιβωτισμού 

 

 

Συσκευές Κοπής Ακριβείας

ISOMET LOW SPEED

ISOMET 1000

 

Συσκευές Λείανσης/Στίλβωσης

MINIMET 1000

METASERV 250

ECOMET 250-300 - ECOMET 250-300

 

Συσκευές Εγκιβωτισμού

SIMPLI MET 2 

SIMPLI MET 3000 

SIMPLI MET XPS 

 

ΕιδικέςΣυσκευές Büehler

Vector LC 250 - Vector
Burst Dispensing Systems
UltraMet Ultrasonic Cleaners
VibroMet 2 – Vibratory Polisher
Σύστημα EBSD (Electron back Scatter Diffraction)
PoliMat 2 Electropolisher/etcher
OmniMet Image Analysis System
PetroThin (Thin sectioning System)
PetroThin Decapsulation system
Nelso-Zimmer System (Για τον έλεγχο τυπωμένων κυκλωμάτων)
MPC 2000 Micro-Precise Integrated Cross-sectioning System

Greek English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα: 21ο Χλμ. Λεωφόρο Λαυρίου, 194 00 Κορωπί – Τηλ: 210 6028409 – Fax: 210 6644886, email: sales@pzafiropoulos.gr

 

Υπ/μα Αθηνών: Κουμουνδούρου 10, 174 56 Άλιμος – Τηλ : 210 9967512 – Fax : 210 9961690, email: accounting@pzafiropoulos.gr

 

Υπ/μα Θεσ/νίκης: 7ο Χλμ. Λ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών, 542 10 Θέρμη – Τηλ : 2310 472441 – Fax : 2310 472899 , email: pzthes@pzafiropoulos.gr

 

www.pzafiropoulos.gr